Privacy Policy

PRIVACY POLICY

Dit is het Privacy Policy van Elite Performance V.O.F., hierna genoemd Elite Performance, gevestigd te Tilburg, www.epct.nl.

Wie is Elite Performance V.O.F.?

Elite Performance is gevestigd aan de Goirkekanaaldijk 211-10, 5048 AA, Tilburg. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 0651015930 (Riku Toikka) en op 0624645927 (Lorenzo Haarloo).

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Als je gebruik wenst te maken van de diensten van Elite Performance, zoals personal coaching en training en personal gym, heeft Elite Performance bepaalde persoonsgegevens van je nodig en beheert deze. Elite Performance is verantwoordelijk voor het gebruik van je persoonsgegevens.

Dat zijn de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Foto’s

Bijzondere gegevens (indien van toepassing)

 • Gezondheidsinformatie
 • Lichaamsafmetingen

Aan wie geeft Elite Performance jouw persoonsgegevens?

Elite Performance deelt jouw gegevens niet met externe partijen. 

Hoe lang bewaart Elite Performance je persoonsgegevens?

Je klantgegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 12 maanden nadat je overeenkomst met Elite Performance is geëindigd. Dit met het doel om niet opnieuw je gegevens te moeten verzamelen, indien je binnen het voorgenoemd termijn met ons een nieuwe overeenkomst aangaat en om je een aanbieding te kunnen doen van onze diensten.

Je overeenkomsten en facturen worden tot uiterlijk 10 jaar bewaard voor fiscale doeleinden.

Wat zijn je rechten?

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage in je persoonsgegevens.
 • Recht op verbetering van je persoonsgegevens indien deze onjuist zijn.
 • Recht op verwijdering van je persoonsgegevens: je hebt recht op verwijdering van je persoonsgegevens wanneer het voor Elite Performance niet langer nodig is om deze te bewaren. Het kan nodig zijn om je gegevens te bewaren om jou onze producten en diensten te kunnen leveren, om aan te tonen dat je een overeenkomst met ons hebt gesloten en omdat dit vereist is in verband met wettelijke verplichtingen. We hanteren daarbij maximale bewaartermijnen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen gebruik van je persoonsgegevens voor marketing doeleinden van Elite Performance.
 • Recht op beperking van verwerking van je persoonsgegevens: op jouw verzoek beperken we de verwerking van je persoonsgegevens als je verbetering van je persoonsgegevens hebt verzocht, bezwaar hebt gemaakt tegen deze verwerking, of deze onrechtmatig is en je toch de persoonsgegevens wenst te bewaren.

Cookies

‘Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die in je browser worden opgeslagen. Elite Performance maakt geen gebruik cookies om je te kunnen herkennen bij een volgend bezoek van onze website.

Daarnaast maken wij geen gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen over het bezoekersgedrag op onze website.

Wijziging van privacybeleid

Elite Performance behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Elite Performance of per elektronische berichtgeving.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Mocht je vragen hebben over ons privacybeleid, dan kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag als je informatie nodig hebt over je persoonsgegevens of deze wil wijzigen. Mocht ons privacybeleid wijzigen, dan vind je op onze website altijd de meest recente versie.